PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA

Zmiana perspektywy w edukacji cyfrowej dla trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego VET

 

Dowiedz się więcejKontakt

Projekt

PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA – zmiana perspektywy w edukacji cyfrowej dla trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego VET

Okres realizacji 2022-03-01 – 2024-02-29

Komponent III

Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego EOG/21/K3/W/0043.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

https://education.org.pl/

www.globalnet.com.pl

https://www.mangfold.no/

O projekcie

CELEM PROJEKTU jest wyposażenie nauczycieli i trenerów VET w krajach partnerskich oraz kadry partnerów w narzędzia i wiedzę niezbędne do projektowania i dostarczania treści edukacyjnych do wszystkich grup uczniów, tworzenia dostępnego nauczania na odległość i nauczania cyfrowego przy użyciu włączającego projektowania, uniwersalnego projektowania, specjalnej metodologii, e-learningu i strategii różnorodności. Celem jest przekazanie nauczycielom i trenerom VET wiedzy potrzebnej do pokonywania barier  jakie osoby niepełnosprawne mogą napotkać w edukacji online.

Projekt wyposażyć nauczycieli i trenerów VET w narzędzia do wykorzystania ich wiedzy i skupienia się na potrzebac uczniów. Innowacja tego projektu polega na projektowaniu skoncentrowanym na człowieku i podejściu do edukacji włączającej poprzez połączenie uniwersalnego projektowania i zarządzania różnorodnością.

Partnerzy

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA)

Fundacja Różnorodność w miejscu pracy (MiA) jest fundacją pozarządową, która działa na rzecz promowania dobrego życia zawodowego.

Celem Fundacji jest wpływanie na rozwój zróżnicowanego miejsca pracy/rynku pracy, w który każdy powinien być włączony i mieć równe szanse bez względu na pochodzenie etniczne, religijne, kulturowe, wiek, płeć, niepełnosprawność i orientację seksualną.

Celem MiA jest przyczynianie się do różnorodności w miejscu pracy, która stanowi podstawy do rozbudzania kreatywności i różnorodności poprzez skupienie się na równości, dobrym zarządzaniu, uczestnictwie w uczeniu się – co może zwiększyć siłę

Globalnet Sp. z o.o.

Globalnet Sp. z o.o.

Globalnet Sp. z o.o.

Globalnet jest instytucją edukacyjną należącą do systemu uczenia się pozaformalnego w Polsce i działa głównie w obszarze uczenia się dorosłych.

Firma projektuje i  wdraża produkty i oprogramowanie e-learningowe oraz dostarcza rozwiązania i usługi e-learningowe dla sektora biznesowego i edukacyjnego.

Jednym z głównych obszarów działalności Globalnetu są szkolenia w zakresie umiejętności miękkich, szkolenia zawodowe, usługi doradcze również dla młodzieży (NEET), bezrobotnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodych przedsiębiorców oraz MŚP. Globalnet sp. Z o.o. organizuje kursy językowe i inne szkolenia zawodowe, dla różnych grup o różnych potrzebach: urzędników, policjantów oraz innych grup zawodowych. Firma zajmuje się szkoleniami, opracowywaniem programów i materiałów szkoleniowych, wdrażaniem systemów komputerowych, projektowaniem stron internetowych, e-learningiem oraz e-biznesem. Globalnet posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji programów edukacyjnych Unii Europejskiej, w ramach których prowadzi działalność badawczą i edukacyjną, zapewniając wsparcie pedagogiczne i metodyczne.

Rezultaty

1. BADANIA I ANALIZY

Analiza Globalnet i MiA oraz ich otoczenia pod kątem mocnych i słabych stron we wdrażaniu nauczania na odległość. Partnerzy wykonali:

 • desk research,
 • grupy fokusowe,
 • pogłębione wywiady,
 • raporty krajowe.

Ostatecznym produktem tego rezultatu jest raport porównawczy z wnioskami i rekomendacjami dla kolejnych etapów projektu oraz opracowania rezultatów projektu.POBIERZ ANALIZĘ

2.WSKAZÓWKI UŁATWIAJĄCE KSZTAŁCENIA ONLINE DLA NAUCZYCIELI I TRENERÓW VET

Wskazówki obejmują i rozwijają:

 • umiejętności pedagogiczne
 • włączającą pedagogikę,
 • użyteczną metodologię nauczania online; odwróconego uczenia, mikrouczenia, uczenia nieliniowego
 • metody ułatwiające naukę cyfrową/na odległość i naukę włączającą,
 • strategie uczenia się, umiejętności techniczne – dostępne narzędzia do tworzenia nauczania na odległość,
 • e-learning i blended learning.
  POBIERZ WSKAZÓWKI

  3. WYTYCZNE dotyczące zarządzania różnorodnością oraz PROJEKTOWANIA WŁĄCZAJĄCEGO DO UCZENIA SIĘ WEDŁUG UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA – zapewniające wiele opcji komunikacji, a tym samym umożliwiające korzystanie z pomocy i zwracające uwagę na uczniów ze specjalnymi potrzebami.

  4.E-LEARNING UCZENIA SIĘ I NAUKI NA ODLEGŁOŚĆ  zawierający wszystkie materiały z projektu i szkoleń, a także dodatkowe materiały szkoleniowe dostarczone przez partnerów.

  5.WYTYCZNE DO PROWADZENIA WARSZTATÓW PILOTAŻOWYCH – Wytyczne opracowane dla warsztatów PILOTAŻOWYCH prowadzą grupę docelową – SZKOLENIOWCÓW/ NAUCZYCIELI ZAWODOWYCH przez narzędzia i działania opracowane w ramach projektu,
  w połączeniu z platformą e-learningową i w oparciu o techniki kreatywne, metodologię myślenia projektowego i uczenie się przez działanie. Jest to kompleksowy pakiet
  narzędzi i wytycznych dotyczących tego, jak zintegrować narzędzie e-learningowe z nauczaniem VET i jak korzystać z materiałów opracowanych w ramach projektu, jak zapewnić
  integracyjne/kreatywne warsztaty w pracy nauczyciela/trenera.
  Wytyczne są dostępne na platformie e-learningowej.

  News

  25.03.2024
  18.11.2023

  TPM w Oslo

  16 listopada Partnerzy spotkali się w Oslo, aby omówić postęp projektu i rozwój jego wyników.

  20.12.2022

  TPM in Oslo

  The 14th and 15th of December partners met in Oslo to discuss the project progress and development of the project result 2 and 3.

  Partners participated in the brainstorming session and decided on the structure of result 3 and finalization of the guidelines for remote teaching.

  22.03.2024
  10.11.2023

  Edukacja inkluzywna

  Edukacja inkluzyjna powstała już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zakłada ona, że osoby niepełnosprawne są traktowane jako część społeczności szkolnej, a nie jako wyodrębniona grupa. Wszyscy uczniowie, niezależnie od swoich indywidualnych potrzeb i różnic, powinni mieć równy dostęp do nauki i być aktywnymi członkami społeczności szkolnej. W ramach edukacji inkluzywnej, osoby z różnymi umiejętnościami, w tym również osoby z niepełnosprawnościami, uczą się razem w jednej szkole.

  01.09.2022

  First project result

  We present the final deliverable of the first project result which is the Comperative report about distance/digital and inclusive education in both partnership countries, in Norway and in Poland. The report presents the situation after Covid 19,  similarities and differences between both countries. The first task of this result focuses on the research on distance/digital and inclusive teaching and learning at the local, regional and national levels and on available methods and materials, while the second task implements the Focus Groups and in-depth interviews in both countries Norway and Poland. Download

  06.03.2024

  TPM w Poznaniu

  6 marca Partnerzy spotkali się w Poznaniu, aby omówić postęp projektu i rezultaty końcowe.

  10.03.2023

   Project result 2

  Result 2 basically cover three main subjects and concepts: digital education, remote education and inclusive education. The guidelines investigate the state of art within these tree domains and provide teachers and trainers with useful materials and tips on improving their teaching performance, enhancing the learning process and equalizing the chances of learners and teachers. The various types of learning styles and pedagogy will be presented, those for digital and distance teaching as well as inclusive education.

  The content for the guidelines was elaborated from the research made in the project in Norway and in Poland and the subjects presented are the results of the needs for deeper exploration. The teachers and trainers in VET sector reported many gaps and areas that need more attention especially in time of unexpected changes in education  related to digitalization, technology,  isolation, worries, insecurity and exclusion. Based on the research finding in the project in Norway and in Poland it became imperative that the focus area should be the VET teachers’ level of digital competency Download

  27.05.2022

  First TPM in Poznań

  The first transnational project meeting took place 27.05.2022 in Poznań, Poland. Partners have got the opportunity to meet face-to-face for the first time and discuss the project development, dissemination and administrative issues. The special focus was on the development of the research and focus groups to finalize the first project result. 

  Kontakt

  Globalnet Sp. z o.o.

  ul. Ratajczaka 20/18A,
  61-815 Poznań, Poland

  +48 61 223 86 02

  monika@globalnet.com.pl

  Zostaw wiadomość