FRAMTIDENS LÆRING

Endrede perspektiver innenfor digital utdanning for yrkesfaglærere

 

Lære merKontakt oss

Prosjektet

FRAMTIDENS LÆRING –  endrede perspektiver innenfor digital utdanning for yrkesfaglærere

Prosjektstart 2022-03-01 – Prosjektslutt 2024-02-29

Del III av EDUCATIONPROGRAMME, et institusjonelt samarbeid for kvalitetsforbedring og relevans for yrkesutdanning (VET) og videreutdanning innenfor yrkesfag EOG/21/K3/W/0043

Vi arbeider sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.

EØS-midlene er bidrag fra Island, Liechtenstein og Norge, og skal fremme et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

https://education.org.pl/

www.globalnet.com.pl

https://www.mangfold.no/

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å tilgjengeliggjøre verktøy og kunnskap for yrkesfaglærere om hvordan de kan utforme og gjennomføre kurs for alle grupper deltakere. Det vil si hvordan de kan utforme tilgjengelig fjernundervisning og digital læring og bruke inkluderende utforming for læring, universell utforming, utvalgte metoder,  e-læring og mangfold.

Målet er å gi yrkesfaglærere og kursholdere den kunnskapen som trengs for å mestre de utfordringer for læring som personer med funksjonsvariasjonver kan oppleve i digital utdanning.

Prosjektet utruster yrkesfaglærere og instruktører slik at de kan bruke kunnskapen sin og fokusere på elevenes behov. Innovasjonen i dette prosjektet ligger i menneskesentrert design og en inkluderende tilnærming til utdanning gjennom en kombinasjon av universell utforming og mangfoldsledelse.

 

Partners

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) er en ideell stiftelse som arbeider for å fremme inkludering i arbeids- og samfunnsliv. MiA arbeider for å fremme at alle skal bli inkludert uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsvariasjon og seksuell orientering.

MiA bidrar til mangfold på arbeidsplassene, noe som gir muligheter for økt kreativitet, og et mangfold av perspektiver. Vi fokuserer på like muligheter, god ledelse, deltakelse og læring – som vil gi Norge økt nyskapingskraft i framtiden.

Globalnet Sp. z o.o.

Globalnet Sp. z o.o.

Globalnet Sp. z o.o. er en akkreditert læringsinstitusjon som utvikler og implementerer e-læring og programvare, samt e-læringsløsninger for entreprenører og utdanningssektoren. På denne måten kompletterer Globalnet kunnskapen til MIA, siden vi bidrar med validert kunnskap om gode kurspraksiser og læring, såvel som utvikling av interaktive e-læringsverktøy og spilifisering.

I denne konteksten, er erfaringene fra Skills4succession prosjektet viktig,  et prosjekt der vi utviklet nyskapende pedagogiske verktøy for bærekraftig utvikling i familieeide småbedrifter.

Results

1. KARTLEGGING OG ANALYSE
Det vil bil foretatt en analyse av Globalnet og MiA og deres miljø i forhold til styrker og svakheter i implementeringsfasen.
Utførte partnere:

 • kartlegginger,
 • fokusgruppeintervjuer,
 • dybdeintervjuer og
 • skrive nasjonale rapporter

Sluttproduktet er en sammenlignende rapport med konklusjoner og anbefalinger for de neste fasene av prosjektet og utviklingen av prosjektresultatene. Nedlasting Analyse

2. RETNINGSLINHER FOR Å FASILITERE DIGITAL LÆRING FOR YRKESFAGLÆRERE OG KURSHOLDERE

Veiledningen dekker og utvikler:

 • pedagogiske ferdigheter
 • INKLUDERENDE PEDAGOGIKK,
 • Nyttige metoder for digital undervisning;omvendt undervisning, mikrolæring, ikke lineær læring Metoder for å fasilitere digital- og fjernundervisning på en inkluderende måte
 • læringsstrategier og teknologiske ferdigheter – vi vil presentere de verktøyene som trengs for å gjennomføre fjernundervisning, e-læring og blandet læring.
  Nedlasting Retningslinjene

   3. RETNINGSLINJER som dekker mangfoldsledelse og INKLUDERENDE DESIGN FOR LÆRING med UNIVERSELL UTFORMING.
   Dette gir flere kommunikasjonsmuligheter, tillater bruk av hjelpemidler, og anerkjenner behovene for tilpasset undervisning.

   4. E-LÆRING FOR DIGITAL LÆRING OG FJERNUNDERVISNING.

   som inneholder alt prosjekt- og opplæringsmateriell, samt ytterligere opplæringsmateriell fra partnerne.

   5. RETNINGSLINJER FOR PILOTVERKSTEDER – etningslinjene som er utviklet for PILOT-workshopene, veileder målgruppen – yrkesfaglærere/lærere – gjennom verktøyene og aktivitetene som er utviklet i prosjektet,
   kombinert med e-læringsplattformen og basert på kreative teknikker, designtenkningsmetodikk og «learning by doing». Det er en omfattende pakke
   med verktøy og retningslinjer for hvordan man integrerer e-læringsverktøyet i yrkesopplæringen, hvordan man bruker materiellet som er utviklet i prosjektet, og hvordan man kan tilby en
   inkluderende/kreativt verksted i lærer-/opplæringsarbeidet.
   Retningslinjene er tilgjengelige på e-læringsplattformen.

   Nyheter

   27.05.2022

   First TPM in Poznań

   The first transnational project meeting took place 27.05.2022 in Poznań, Poland. Partners have got the opportunity to meet face-to-face for the first time and discuss the project development, dissemination and administrative issues. The special focus was on the development of the research and focus groups to finalize the first project result. 

   10.03.2023

    Project result 2

   Result 2 basically cover three main subjects and concepts: digital education, remote education and inclusive education. The guidelines investigate the state of art within these tree domains and provide teachers and trainers with useful materials and tips on improving their teaching performance, enhancing the learning process and equalizing the chances of learners and teachers. The various types of learning styles and pedagogy will be presented, those for digital and distance teaching as well as inclusive education.

   The content for the guidelines was elaborated from the research made in the project in Norway and in Poland and the subjects presented are the results of the needs for deeper exploration. The teachers and trainers in VET sector reported many gaps and areas that need more attention especially in time of unexpected changes in education  related to digitalization, technology,  isolation, worries, insecurity and exclusion. Based on the research finding in the project in Norway and in Poland it became imperative that the focus area should be the VET teachers’ level of digital competency Download

   01.09.2022

   First project result

   We present the final deliverable of the first project result which is the Comperative report about distance/digital and inclusive education in both partnership countries, in Norway and in Poland. The report presents the situation after Covid 19,  similarities and differences between both countries. The first task of this result focuses on the research on distance/digital and inclusive teaching and learning at the local, regional and national levels and on available methods and materials, while the second task implements the Focus Groups and in-depth interviews in both countries Norway and Poland. Download

   20.12.2022

   TPM in Oslo

   The 14th and 15th of December partners met in Oslo to discuss the project progress and development of the project result 2 and 3.

   Partners participated in the brainstorming session and decided on the structure of result 3 and finalization of the guidelines for remote teaching.

   Nå oss

   Globalnet Sp. z o.o.

   20/18A Ratajczaka Street,
   61-815 Poznań, Poland

   +48 61 223 86 02

   monika@globalnet.com.pl

   Legg igjen en beskjed